1395/12/5

آزمون تستی فصل 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | پوشاک ما

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 8: پوشاک ما
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یکی از دانش آموزان کلاس ششم پس از بازدید از نمایشگاهی با عنوان «لباس ایرانی از گذشته تا امروز» گزارشی تهیه کرد و در قسمتی از آن نوشت: «با مقایسه و بررسی شکل، جنس و نوع لباس‌ها می‌توان نتیجه گرفت: .......» کدام گزینه نمی تواند در قسمت نتیجه‌گیری قرار بگیرد؟