1395/12/5

آزمون تستی فصل 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | پوشاک ما

شامل مباحث

** فصل هشتم: پوشاک ما

تعداد سوالات

15

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 300 تومان