1395/12/5

آزمون تستی فصل 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | پوشاک ما

مطالعات اجتماعی ششم دبستان بهمن
شامل مباحث: فصل 8: پوشاک ما
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 5 اسفند 95
  

کدام یک از گزینه های زیر جزو سرپوش مردان نیست؟