1395/12/5

آزمون تستی فصل 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | پوشاک ما

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل هشتم- پوشاک ما
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل