{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی1 1401/06/5

سوالات آزمون مستمر دین و زندگی دهم رشته های نظری | درس‌های 3 تا 7 (معاد)

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی دین و زندگی1 بهمن
شامل مباحث:
درس 4: پنجره‌ای به روشنایی
درس 5: آیندۀ روشن
درس 6: منزلگاه بعد
درس 7: واقعۀ بزرگ
درس 8: فرجام کار
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون مستمر دین و زندگی دهم رشته های نظری | درس‌های 3 تا 7 (معاد)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 5 شهریور 1401
  

عامل پایان بخشی جهان هستی وقوعِ .................. بوده و غافلگیری موجودات در مرحله‌ی نخست قیامت با رخ داد ................. صورت می‌گیرد.