1396/3/28

سوالات تستی انگلیسی پایۀ نهم ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 50 سوال پر تکرار

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 28 خرداد 96
  

نقش دستوری کلمات مشخص شده ی زیر، به ترتیب در کدام گزینه، به صورت صحیح آمده است؟

«ای مادر عزیز که جان داده ای مرا          سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو»