1396/3/28

سوالات تستی انگلیسی پایۀ نهم ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 50 سوال پر تکرار

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مجموعه $\left\{ 1,2,3,...,7 \right\}$ چند زیر مجموعه ۳ عضوی دارد که شامل ۴ و فاقد ۷ و ۵ می‌باشد؟