1396/3/28

سوالات تستی انگلیسی پایۀ نهم ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 50 سوال پر تکرار

زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}-4ab=0$ باشد، حاصل ${{(\frac{a+b}{a-b})}^{2}}$ کدام گزینه است؟