{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/10/28

آزمون ریاضی ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتی استان خوزستان | تیر 1399

دوره اول متوسطه نهم ریاضی بهمن
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
فصل 2: عددهای حقیقی
فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه
فصل 4: توان و ریشه
فصل 5: عبارت‌های جبری
فصل 6: خط و معادله‌های خطی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون ریاضی ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتی استان خوزستان | تیر 1399
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: ورودی مدارس نمونه
ثبت شده در 28 دی 1399
  

در شکل مقابل دو مثلث AHM, ABC متشابه‌اند و $AM = \frac{1}{4}AB,BC = 5cm$ است. اگر AB=12cm باشد، اندازه MH چقدر است؟