1397/10/30

تست کنکور سراسری فارسی (3) دوازدهم | درس 17: خندۀ تو

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 17: خندۀ تو
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/30
  

معنای واژه‌های «غایی، سرحد، ذی‌حیات، دستاورد» به‌ترتیب، کدام است؟