{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (1) 1401/06/9

آزمون آنلاین گرامر درس 1 انگلیسی دهم نظری

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی (1) آبان
شامل مباحث: درس 1: Saving Nature
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین گرامر درس 1 انگلیسی دهم نظری
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 شهریور 1401
  

In the past, hunters _______ attention to nature.