1395/6/29

آزمون آغازین تشخیصی ورودی از پایه پنجم به ششم (70 سؤال تستی)

جامع دروس ششم دبستان مهر
شامل مباحث: ماهانه مهر
  تعداد سوالات: 70
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 29 شهریور 95