1396/8/21

سوالات تستی آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی فارسی کلاس نهم | ستایش + فصل اول: زیبایی آفرینش

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
درس 1: آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است
درس 2: عجایبِ صُنعِ حق تعالی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی درست بیت زیر، در کدام گزینه ذکر شده است؟

«نیابد بدو نیز اندیشه راه    که او برتر از نام و از جایگاه »