1396/8/21

سوالات تستی آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی فارسی کلاس نهم | ستایش + فصل اول: زیبایی آفرینش

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
درس 1: آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است
درس 2: عجایبِ صُنعِ حق تعالی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه معنی نادرست واژه وجود دارد؟