1397/8/1

تست کنکور فصل 1 ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 1: استدلال ریاضی

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: آشنایی با نظریه اعداد
درس 1: استدلال ریاضی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/1
  

اگر $\alpha $ و $\beta $ دو عدد گنگ ولی $\alpha +\beta $ گویا باشد، آنگاه $\alpha -\beta $ ........... است و $\alpha +2\beta $ ............. است.