{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
1397/04/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 3: دستگاه حرکتی (گفتار 2- ماهیچه و حرکت)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث:
فصل 3: دستگاه حرکتی
گفتار 2: ماهیچه و حرکت
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 5 تیر 1397
  

تارهای ماهیچه‌ای سفید نسبت به تارهای ماهیچه‌ای قرمز ......................

تعداد تست: 949
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان