1395/12/5

آزمون تستی فصل 10 علوم تجربی پایه هشتم | مغناطیس

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 10: مغناطیس
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شكل زير در محل علامت ؟ چه قطبی ايجاد می‌شود؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد