1395/12/24

آزمون تستی فصل 10 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | ایران و همسایگان

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 10: ایران و همسایگان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام ارتفاعات بخشی از مرز ایران و ترکیه را تشکیل می دهد؟