{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هویت اجتماعی 1402/01/27

امتحان نهایی درس علوم اجتماعی رشته ریاضی و تجربی | نوبت خرداد 1398

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی هویت اجتماعی خرداد 1398
شامل مباحث:
درس 1: کنش‌های ما
درس 2: پدیده‌های اجتماعی
درس 3: جامعه و فرهنگ (جهان اجتماعی)
درس 4: ارزیابی فرهنگ‌ها
درس 5: هویت
درس 6: باز تولید هویت اجتماعی
درس 7: تحولات هویتی جامعه
درس 8: بعد فرهنگی هویت ایران
درس 9: بعد سیاسی هویت ایران
درس 10: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران
  تعداد سوالات: 27
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 80 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس علوم اجتماعی رشته ریاضی و تجربی | نوبت خرداد 1398
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
بروزرسانی شده در 27 فروردین 1402
  

نظام سیاسی چه تأثیری بر نظام فرهنگی دارد؟ توضیح دهید.