{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (3) 1401/11/15

آزمون آنلاین شماره 1 نوبت دوم انگلیسی 3 سال دوازدهم رشته‌های نظری

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی زبان انگلیسی (3) اردیبهشت
شامل مباحث:
درس 1: Sense of Appreciation
درس 2: Look it Up
درس 3: Renewable Energy
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین شماره 1 نوبت دوم انگلیسی 3 سال دوازدهم رشته‌های نظری
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 15 بهمن 1401
  

The majority of people in the town strongly ............ the plans to build a new school.