{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (2) 1397/09/12

تست کنکور فصل 3 حسابان (2) دوازدهم | درس 2: حد در بی‌نهایت

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2) دی
شامل مباحث: درس 2: حد در بی‌نهایت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل 3 حسابان (2) دوازدهم | درس 2: حد در بی‌نهایت
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 12 آذر 1397
  

حدود توابع را در صورت وجود بیابید.

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{{{x^4} + 3x - 1}}{{2 + x - {x^4}}}$