1398/4/5

شبیه ساز آزمون اختصاصی ویژه داوطلبان کنکور سراسری 98 | گروه آزمایشی علوم ریاضی (سری 2)

آزمون سراسری ریاضی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 135
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $200$ میلی‌لیتر محلول هیدروبرمیک اسید با $pH=4/3$ را با $300$ میلی‌لیتر استرانسیم هیدروکسید با $pH=9/36$ مخلوط کنیم، غلظت مولی نمک تولید شده کدام است؟ (محلول اسیدی به طور کامل مصرف شده و مقداری از محلول بازی باقی می‌ماند.)