1397/11/27

تست کنکور فصل 3 ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 2: روش‌هایی برای شمارش

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اردیبهشت
شامل مباحث: درس 2: روش‌هایی برای شمارش
  تعداد سوالات: 22
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 بهمن 97
  

 چند عدد از مجموعهٔ ${1,2,3,...,300}$ بر $7$ بخش‌پذیرند ولی بر $5$ بخش‌پذیر نیستند؟