1397/11/27

تست کنکور فصل 3 ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 2: روش‌هایی برای شمارش

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: روش‌هایی برای شمارش
  تعداد سوالات: 22
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کیسه‌ای ۹۰ گوی یکسان قرار داردکه هر یک از اعداد دو رقمی بر روی آنها نوشته شده است. حداقل چند گوی از کیسه خارج کنیم تا مطمئن باشیم، جمع دو عدد از دو گوی خارج شده برابر ۱۱۰ می‌باشد؟