1397/11/27

تست کنکور فصل 3 ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی | درس 2: روش‌هایی برای شمارش

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: روش‌هایی برای شمارش
  تعداد سوالات: 22
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هر یک از اعداد 1 تا 30 را بر روی 30 گوی یکسان نوشته در کیسه‌ای قرار می‌دهیم. حداقل چند گوی بیرون آوریم، تا به طور یقین دست کم دو عدد با مقسوم‌علیه مشترک بزرگتر از 1 داشته باشیم؟