1397/5/9

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 4-3 نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-4 نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مطابق شكل، سيم‌های A و B در ميدان مغناطيسی يكنواختی به بزرگی $0/5T$ قرار دارند و از آن‌ها جريان يكسان 4A عبور می‌كند. اگر به سيم A، نيروی مغناطيسی به بزرگی 2 نيوتون وارد شود، اندازهٔ برايند نيروهای مغناطيسی وارد بر مجموعه (سيم‌های A و B)، چند نيوتون است؟