1395/9/16

آزمون تستی هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک | فصل 1: درس دوم-استدلال

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: درس 2: استدلال
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر عمود منصف ضلع AB و نیم‌ساز رأس A در نقطۀ I متقاطع هستند و امتداد BI، ضلع AC را در نقطه E قطع می‌کند. اگر $ \hat{BEC}=111^{circ}$ باشد، آن‌گاه اندازۀ زاویه A چند درجه است؟