{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1397/04/20

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 4-2- تعیین آنتالپی واکنش‌های شیمیایی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) بهمن
شامل مباحث: قسمت 4: آنتالپی واکنش‌ها با قانون هس
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 4-2- تعیین آنتالپی واکنش‌های شیمیایی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 تیر 1397
  

H∆ واکنش زیر برابر چند کیلوژول است؟