آزمون آزمایشی جمع بندی زیست شناسی (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته علوم تجربی

زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

َعیِّن الترجمة التی لیسَ فیها خَطَأٌ: