1398/1/25

آزمون دوره ای آمادگی امتحان نوبت دوم تاریخ دهم انسانی | درس 1 تا 16

تاریخ (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 1: تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته
درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری
درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان
درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی
فصل 2: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری
درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر
درس 5: هند و چین
درس 6: یونان و روم
فصل 3: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی
درس 7: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور
درس 8: سپیده دم تمدن ایرانی
درس 9: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان
درس 10: اشکانیان و ساسانیان
درس 11: آیین کشور داری
درس 12: جامعه و خانواده
درس 13: اقتصاد و معیشت
درس 14: دین و اعتقادات
درس 15: زبان، علم و آموزش
درس 16: هنر و معماری
  تعداد سوالات: 70
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/1/25