1397/9/13

تست کنکور فصل 5 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 1: نمودارهای یک متغیره

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی فروردین
شامل مباحث:
فصل 4: نمایش داده‌ها
درس 1: نمودارهای یک متغیره
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 13 آذر 97