1398/10/26

آزمون تستی تاریخ (3) دوازدهم انسانی | درس 1: تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 1: تاریخ‌نگاری و منابع دورۀ معاصر
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/10/26
  

کدام مورد از برجسته‌ترین ویژگی‌های تاریخ‌نگاری سنتی نیست؟