1395/8/9

آزمون تستی درس دهم عربی نهم:اَلْأَمانَةُ

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 10: اَلْأَمانَةُ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/8/9
  

کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است ؟