{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ معاصر ایران 1399/11/30

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 18

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران بهمن
شامل مباحث: درس 18: قیام 15 خرداد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 18
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 30 بهمن 1399
  
جواد میربلوکی