1395/10/2

آزمون تستی فصل سوم ریاضی پنجم دبستان | درصد

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: نسبت، تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فروشنده‌ای کالایی را به قیمت 30000 تومان خریداری نموده است. او می‌خواهد پس از 20% تخفیف به مشتریان 25% قیمت خریدش سود کند، او قیمت فروش این کالا را چقدر اعلام نماید؟