1395/10/2

آزمون تستی فصل سوم ریاضی پنجم دبستان | درصد

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: نسبت، تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اردشیر کاری را در 10 ساعت و داریوش آن را در 20 ساعت انجام می‌دهند اگر دو نفر با هم کار کنند، در چه مدتی کار انجام می‌شود؟