1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-5: روش های انتقال گرما

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اسفند
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
5-4 روش‌های انتقال گرما
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

ضخامت دیواری از بتون به ابعاد $3m \times 5m$ برابر 30cm است. در روزی که دمای سطح خارجی دیوار $-15^{\circ}C$ و دمای سطح داخلی آن $25^{\circ}C$ است، آهنگ شارش گرما از دیوار برابر 3400J/s است، پشم شیشه به ضخامت تقریبی چند میلی متر را می توان به عنوان عایق معادل، جایگزین این دیوار کرد؟($.^{\circ}C$K=0/04W/m پشم شیشه)