{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/08/20

آزمون مجازی آمار و احتمال یازدهم | فصل 3: آمار توصیفی (نمونه 1)

آمار و احتمال یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی بهمن
شامل مباحث: فصل 3: آمار توصیفی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 70 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 آبان 1400
  

از داده‌های آماری با نمودار مستطیلی مقابل، سه داده 14 و 16 و 16 حذف شده است، در نمودار دایره‌ای داده‌های جدید بزرگترین زاویه مرکزی نظیر دسته‌ها چند درجه است؟

تعداد تست: 723
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان