1396/1/26

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 1: حجم و مساحت کره

ریاضی نهم دوره اول متوسطه فروردین
شامل مباحث: درس 1: حجم و مساحت کره
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 26 فروردین 96
  

اگر کره‌ای در استوانه محاط شده باشد، قطر کره همواره با کدام یک از گزینه‌های زیر مساوی نمی‌باشد؟