{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1398/01/17

تست کنکور فیزیک دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 3: نوسان و موج | تشدید، موج و انواع آن

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی دی
شامل مباحث:
قسمت 4: تشدید
قسمت 5: موج و انواع آن
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فیزیک دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 3: نوسان و موج | تشدید، موج و انواع آن
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 17 فروردین 1398
  

شکل زیر، نحوهٔ انتشار یک موج سینوسی را نشان می‌دهد.
الف) این نوع موج طولی است یا عرضی؟ چرا؟
ب) این موج مکانیکی است یا الکترومغناطیسی؟