1398/1/17

تست کنکور فیزیک دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 3: نوسان و موج | تشدید، موج و انواع آن

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
4-3 تشدید
5-3 موج و انواع آن
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به موج‌های طولی و عرضی، موج‌های ................. گفته می‌شود. در موج ................. راستای ارتعاش ذرات محيط در راستای انتشار موج است و در موج ................. راستای ارتعاش ذرات محيط عمود بر راستای انتشار موج است.