1395/10/27

آزمون تستی فصل 2 فیزیک دهم | ویژگی های فیزیکی مواد ( ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث: فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
  تعداد سوالات: 7
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک قطره از مایع A را روی ظرف مسطح B می ریزیم. اگر نیروی دگرچسبی بین A و B بیشتر از نیروی هم چسبی مولکول های A باشد، مایع A ........ .

روش های جذب غذا در تک یاخته ای ها
توسط مریم حسینی در 22 مرداد
رابطه بین دمای نقطه جوش و نیروی مولکولی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
توضیح ساده یون دوقطبی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
مسلط شدن بر احجام افلاطونی
توسط پویا آصفی در 22 مرداد