1395/10/27

آزمون تستی فصل 2 فیزیک دهم | ویژگی های فیزیکی مواد ( ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
  تعداد سوالات: 7
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فشار خون یک بیمار 12 سانتی‌متر جیوه اندازه‌گیری شده است. کدام گزینه در مورد این فشار درست است؟ ( $g=10\frac{m}{s^2}$  و $\rho_m =13600 \frac{kg}{m^3}$ )