1397/6/26

آزمون تستی درس 12 علوم تجربی چهارم دبستان | گوناگونی گیاهان

علوم تجربی چهارم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 12: گوناگونی گیاهان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 26 شهریور 97
  

کدام یک از گیاهان زیر دانه ندارند؟