1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 1 هندسه دوازدهم | درس 2: دترمینان (سری A)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

اگر $A={{\left[ {{j}^{2}}-2ij \right]}_{3\times 2}}$ و $B={{\left[ 2i-{{(j+1)}^{2}} \right]}_{2\times 3}}$ باشند، دترمینان ماتریس $-3AB$ کدام است؟