1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 1 هندسه دوازدهم | درس 2: دترمینان (سری A)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 23 آبان 97
  

در ماتریس $A={{\left[ {{a}_{ij}} \right]}_{3\times 3}}$ اگر ${{a}_{ij}}=\left\{ \begin{matrix}
   2 & i\ne j  \\
   1 & i=j  \\
\end{matrix} \right.$ باشد ${{A}^{2}}-4A$ برابر کدام است؟