{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1399/10/4

آزمون چهارگزینه‌ای درس 1 و 2 علوم کلاس چهارم ابتدائی

دبستان چهارم علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم
درس 2: مخلوط‌ها در زندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون چهارگزینه‌ای درس 1 و 2 علوم کلاس چهارم ابتدائی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 4 دی 1399
  

کدام یک از گزینه های زیر مخلوط جامد در جامد نیست؟