{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1397/04/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 5: ایمنی (گفتار 3- سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) دی
شامل مباحث:
فصل 5: ایمنی
گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 5: ایمنی (گفتار 3- سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 5 تیر 1397
  

ترشحات چه یاخته‌ای در بدن می‌تواند بیگانه‌خواری را افزایش دهد؟