1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 ریاضی دهم | درس اول: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله
درس 1: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

از 70 نفر از دانش آموزان یک مدرسه 32 نفر در کارگاه A و 25 نفر در کارگاه B و 15 نفر در هر دو کارگاه ثبت نام کرده اند. اگر x نفر در هیچ کارگاهی ثبت نام نکرده باشند و y نفر در کارگاه B ثبت نام نکرده باشند، حاصل $\frac{x}{y}$ کدام است؟