{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مطالعات اجتماعی 1399/11/30

آزمون مجازی مطالعات اجتماعی پنجم دبستان | فصل 1: زندگی با دیگران (درس 1 تا 4)

دبستان پنجم مطالعات اجتماعی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: زندگی با دیگران
درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم
درس 2: احساسات ما
درس 3: همدلی با دیگران
درس 4: من عضو گروه هستم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی مطالعات اجتماعی پنجم دبستان | فصل 1: زندگی با دیگران (درس 1 تا 4)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 30 بهمن 1399
  

کدام گزینه ترس به جا نمی‌باشد؟