1396/7/8

آزمون تستی درس 15 فارسی هفتم | درس آزاد + چرا زبان فارسی را دوست دارم؟

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل آزاد: ادبیات بومی (2)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل