{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (1) 1401/07/2

سوالات آزمون آنلاین علوم و فنون ادبی 1 دهم انسانی | درس 1: مبانی تحلیل متن

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (1) مهر
شامل مباحث: درس 1: مبانی تحلیل متن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون آنلاین علوم و فنون ادبی 1 دهم انسانی | درس 1: مبانی تحلیل متن
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 2 مهر 1401
  

نوع ادبی نوشته شده در مقابل کدام بیت، نادرست است؟