1395/9/10

آزمون تستی فصل 3 فیزیک دهم | مبحث کار و انرژی جنبشی و کار و انرژی پتانسیل

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث: فصل 3: کار، انرژی و توان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 آذر 95
  

اگر جسمی به جرم 2kg با شتاب ثابت$5m/s^2$ از سطح زمین در راستای قائم به اندازۀ 20 متر بالا برده شود، کار نیروی جاذبۀ زمین در این جا به جایی بر حسب ژول کدام است؟($g=10m/s^2$)

روش های جذب غذا در تک یاخته ای ها
توسط مریم حسینی در 22 مرداد
رابطه بین دمای نقطه جوش و نیروی مولکولی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
توضیح ساده یون دوقطبی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
مسلط شدن بر احجام افلاطونی
توسط پویا آصفی در 22 مرداد