1395/11/23

آزمون تستی درس هفتم آمادگی دفاعی نهم | پدافند غیرعامل

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس هفتم: پدافند غیرعامل
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«نصب ماکت تجهیزات جنگی» مربوط به کدام اصل پدافند غیرعامل است؟