{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/04/11

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 8: تولیدمثل نهان‌دانگان (گفتار 2- تولیدمثل جنسی)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین
شامل مباحث:
فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان
گفتار 2: تولید مثل جنسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 11 تیر 1397
  

در گیاه دارای .................. قطعاً ..................

تعداد تست: 1566
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان