{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/09/16

آزمون تکوینی فصل 1 هماهنگ هندسه (3) دوازدهم ریاضی | ناحیه قروه: آذر 99

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی مهر
شامل مباحث: فصل 1: ماتریس و کاربردها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 16 آذر 1399
  

در ماتریس $A={{\left[ {{a}_{ij}} \right]}_{3\times 3}}$ اگر ${{a}_{ij}}=\left\{ \begin{matrix}
   2 & i\ne j  \\
   1 & i=j  \\
\end{matrix} \right.$ باشد ${{A}^{2}}-4A$ برابر کدام است؟

تعداد تست: 649
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان