1399/1/15

آزمون جهت آمادگی در آزمون‌های قلم‌چی فصل اندازه‌گیری و تناسب صفحات 102 تا 120

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
فصل 5: اندازه گیری
فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر آب موجود در بطری زیر را در داخل یک ظرف مکعبی شکل به اضلاع 10 سانتی متر خالی کنیم، آب تا چه ارتفاعی در ظرف بالا می آید؟