1395/9/21

آزمون تستی فصل 3 ریاضی چهارم دبستان | ضرب و تقسیم (آزمون شماره 2 ضرب و تقسیم)

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: ضرب و تقسیم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل‌ضرب تقريبی عبارت $28\times 85$ با حاصل‌ضرب تقريبی كدام‌يک از عبارت‌های زير برابر است؟