1397/6/23

سوالات تستی فصل 4 فیزیک (1) پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی | فصل چهارم: دما و گرما

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
1-4 دما و دماسنجی
2-4 انبساط گرمایی
3-4 گرما
4-4 تغییر حالت‌های ماده
5-4 روش‌های انتقال گرما
6-4 قوانین گازها [فقط ریاضی]
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حداقل گرمایی که یک کیلوگرم یخ ($-10$)  درجه‌ی سلسیوس را به آب صفر درجه تبدیل می‌کند، چند کیلوژول است؟ گرمای ویژه یخ و گرمای نهان ذوب یخ مقادیر زیر فرض می‌شوند. ($L_f=334 \times 10^3 J/kg, C_{ice}=2100J/kg.K$)