1396/6/2

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 7: میانگین

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 7: آمار و احتمال
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

میانگین کدام دسته از عددها با بقیه متفاوت است؟