سوالات درس فیزیک آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور داخل کشور 1398

فیزیک کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 45
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/13
  

هر کدام از آرایه‌های «اسلوب معادله، تضاد، جناس، ایهام و لفّ و نشر مرتب»، به‌ترتیب در کدام ابیات یافت می‌شود؟

الف) گل است بادۂ گل‌رنگ باده‌خواران را / مدام فصل بهار است می‌گساران را

ب) آسوده بود عشق ز بی‌تابی عشّاق / از زلزلۀ خاک چه غم چرخ برین را

ج) از نقش چپ و راست خبر نیست نگین را / نه كفر شناسد دل حیران و نه دین را

د) آه هواپرست به مقصد نمی‌رسد / نتوان زدن به تیر هوایی نشانه را

ه) فقر سیاه‌رو محک بخل و همّت است / محتاج از کریم شناسد لئيم را